Důležité informace pro studenty

Informace pro studenty oboru „M“ konající SZZ dne 23. a 24. 06. 2020:

  • Studenti vyplní prohlášení o bezinfekčnosti na den, kdy konají SZZ.
  • Studenti se dostaví v době 7:30–7:50 hod do místností, kde se budou konat SZZ za účelem nahrání svých ppt. prezentací (max. 15 osob v místnosti).
  • Na oficiální zahájení SZZ se v 8:00 hod studenti dostaví do místností, kde se budou konat SZZ (max. 15 osob v místnosti).
  • Pokud tak již neučinili, odevzdají studenti nejpozději v den konání SZZ tajemníkovi komise v 7:30 hod listinnou podobu své BP, tj. 1 výtisk své BP svázaný ve vazbě (v tvrdých deskách) bez podpisů (zadání BP je vygenerované z FIS).  Do výtisku BP je třeba volně vložit autorem podepsané prohlášení o shodě listinné a elektronické formy BP, dále podepsané prohlášení o původnosti práce (nepodepsané je součástí výtisku BP), případně podepsané poděkování (nepovinné – nepodepsané je součástí výtisku BP).
  • Občerstvení pro členy komisí musí být důsledně zajištěno ústavem THD – studenti se na zajištění občerstvení nesmí podílet.
  • Aby nedocházelo ke kumulaci studentů na chodbách, budou mít celý den studenti čekající před/po SZZ k dispozici tyto učebny: komise č. 4027 – učebna č. D267, komise č. 4028 – učebna č. D121, komise č. 4029 – místnost č. D204.
 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT