Informace děkana FAST VUT studentkám a studentům FAST VUT

VUT v tomto Doporučení rektora reaguje na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a ruší od 11. března 2020 prezenční výuku, a to do odvolání. Studium bude po rozhodnutí děkanů nahrazeno distanční formou (např. webináře, prezentace na internetu, on-line přednášky, individuální konzultace on-line apod.). Nebude probíhat ani výuka v menších kolektivech, to znamená v ateliérech nebo laboratořích. Rovněž univerzitní knihovny se uzavírají a nebudou probíhat ani sportovní aktivity na sportovištích školy.

Více informací

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT