Iveta Nováková v Norsku na Arctic University of Norway

Úspěšná absolventka našeho doktorského studijního programu Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Iveta Nováková nyní pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník v Norsku na Arctic University of Norway (kampus Narvik). Podílí se na řešení řady výzkumných úkolů, jako například Circulus v Bodø Transformace Bodø v novém udržitelném a moderním městě se začíná projevovat nejen v ulicích centra, ale také v projektech a aktivitách Bodø kommune.

 

Obr. 1 - Uskladnění hrubého a jemného recyklovaného kameniva v Nordland Betong

 

Přeměna staré letecké základny NATO na zelené město „Ny by - Ny flyplass“ je spojena s velkým objemem zeminy, betonu a dalších materiálů, které by mohly být znovu. Objem vzniklého odpadního betonu z této oblasti by dokázal naplnit fotbalové hřiště do výšky 8 metrů. Část betonu sice může zůstat na místě, ale některé konstrukce pláště musí být zbourány a v nejlepším případě zcela znovu použity nebo recyklovány. Tento přístup k opětovnému použití a recyklaci betonu je hlavním úkolem projektu Circulus vedeného UiT.

Obr. 2 - Vlevo Obraz “Concrete Jungle” od umělkyně STOPA  - přeměna NATO vojenské letecké základny v krásné město. Vpravo Narvický mramor – beton s recyklovaným kamenivem probarvený prachem z železné rudy od LKAB.

 

Pro širokou veřejnost je hodně těžké si představit, jakým způsobem se beton a další stavební odpady recyklují, proto Iris (jeden z partnerů Circulus) v centru města zřídila názornou ukázku možností využití recyklovaného betonu a ukázek „Narvického mramoru“, což je barevný beton s obsahem recyklovaného betonu.Tento Narvický mramor navrhla Iveta Nováková ve spolupráci s Bengtem Åke Øveråsem z UiT Narvik. Celá výstava proběhla v rámci festivalu Ny By. Jednou z alternativních možností využití recyklátu využitím drtě, umístěné jako výplň gabionového oplocení.

Obr. 3 - Vlevo: Představení projektu v rámci festivalu Ny By v Bodo. Vpravo: Instalace vytvořená z betonových desek z NATO letiště v Bodo. Demonstrace využití recyklovaného betonu jako výplň gabionu a využití v probarveném betonu

 

Velkou částí uceleného výzkumného záměru bylo rozsáhlé testování betonu s recyklovanými betonovými agregáty v betonárně Nordland Betong. Tato betonárna má za cíl recyklovat starý beton ze staré letecké základny NATO a také využívat veškerý betonový odpad, který pochází z její činnosti.

Obr. 4 - Cesta zpět do Narviku s nákladem cca 150 betonových vzorků o hmotnosti 1.1 tuny.

 

V rámci výzkumu byly připraveny dva druhy betonu s recyklovaným betonovým plnivem. Vzniklo přitom přibližně 150 vzorků včetně vzorků se zabudovanými senzory. Vzorky byly převezeny do laboratoře UiT Narvik v Betongu, kde jsou na nich prováděny tradiční fyzikálně-mechanické zkoušky a různé zkoušky trvanlivosti.

 

Obr. 5 - Vlevo: Novinový článek o instalaci provedené v rámci projektu Cirkulus, na kterém se podílí Iveta Nováková, absolventka doktorského studia na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. Vpravo: Testovani betonu připraveného v betonárce Nordland Betong s náhradou přirodního kameniva betonovým recyklátem v mnozstvi 10 a 30 %.

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT