Kontakty

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ (12350) - THD

 

  602 00 Brno, Veveří 95, tel. +420 541 147 501,

e-mail: 2350@fce.vutbr.cz

 

 

Lidé na THD


Zařazení Jméno Telefon 54114- E-mail Místnost
         
Vedoucí ústavu doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. 7505 bydzovsky.j@fce.vutbr.cz D241
         
         
Zástupce ved. ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 7500 drochytka.r@fce.vutbr.cz D243
Zástupce ved. ústavu doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. 7515 zizkova.n@fce.vutbr.cz D132
Pedagogický tajemník
Vědecký tajemník prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D. 7516 zach.j@fce.vutbr.cz D231b
         
Sekretářka Hana Vasasová 7501 vasasova.h@fce.vutbr.cz D244
Administrativní prac. Zdeňka Žáková 7501 zakova.z@fce.vutbr.cz D244
         
         
Profesoři prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. 7506 fridrichova.m@fce.vutbr.cz D240
  prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 7508 hela.r@fce.vutbr.cz D237
  prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. 7507 stastnik.s@fce.vutbr.cz D239
         
         
Docenti doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. 7509 bodnarova.l@fce.vutbr.cz D236
  doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. 7513 brozovsky.j@fce.vutbr.cz D234
  doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. 7511 dvorak.k@fce.vutbr.cz D231d
  doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. 7504 kulisek.k@fce.vutbr.cz D240
  doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. 7510 sokolar.r@fce.vutbr.cz D235
  doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. 7514 vanerek.j@fce.vutbr.cz D231a
         
         
         
Odborní asistenti Ing. Vít Černý, Ph.D. 7463 cerny.v@fce.vutbr.cz D301a
  Ing. Ámos Dufka, Ph.D. 7514 dufka.a@fce.vutbr.cz D231a
  Ing. Jakub Hodul, Ph.D. 7530 hodul.j@fce.vutbr.cz D303
  Ing. Adam Hubáček, Ph.D. 7518 hubacek.a@fce.vutbr.cz D151
(8062)  
  Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. 8059 keprdova.s@fce.vutbr.cz P2-2.07
  (7524)  
  Ing. Klára Křížová, Ph.D. 7524 krizova.k@fce.vutbr.cz D301b
  Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. 7521 melichar.j@fce.vutbr.cz D301c
  Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. 7525 meszarosova.l@fce.vutbr.cz D301d, P2-3.12
  Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. 7510 nevrivova.l@fce.vutbr.cz D235
  Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. 7525 (8070) novak.v@fce.vutbr.cz D301d
  Ing. Simona Ravaszová, Ph.D. 8225 ravaszova.s@fce.vutbr.cz R315b
  Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. 7516 sedlmajer.m@fce.vutbr.cz D231b
         
         
 Techn. a odb. prac. Ing. Iveta Hájková, Ph.D. 8063 hajkova.i@fce.vutbr.cz P2-2.12
  Ing. Tomáš Melichar, Ph.D. 8069 (7463) melichar.t@fce.vutbr.cz D301a
  Ing. Martin Nguyen, Ph.D. 8225 nguyen.m@fce.vutbr.cz R315b
  Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D. 7525 peterkova.j@fce.vutbr.cz D301d
  Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. 8061 snirch.z@fce.vutbr.cz P2-2.09
  Ing. Tomáš Žlebek, Ph.D. 7530 zlebek.t@fce.vutbr.cz D303
         
         
Doktorandi Ing. Šimon Baránek 7522 baranek.s@fce.vutbr.cz D122
  Ing. Adam Běťák 7514 betak.a@fce.vutbr.cz D231a
  Ing. Jan Bubeník 7525 bubenik.j@fce.vutbr.cz D301d
  Ing. Petr Figala 7522 figala.p@fce.vutbr.cz D122
  Ing. Radek Hermann 7521 hermann.r@fce.vutbr.cz D301c
  Ing. Karolína Hudec Jakubíková 7522 197220@vutbr.cz D122
  Ing. Andrea Jančíků 8215 197223@vutbr.cz R315a
  Ing. Jan Klobása 8071 197260@vutbr.cz P2-1.17
  Ing. Petra Laciková 8215 197316@vutbr.cz R315a
  Ing. Milan Meruňka 8064 merunka.m@fce.vutbr.cz R314
  Ing. Matěj Prudil 8064   R314
  Ing. Martin Ťažký 8214 tazky.m@fce.vutbr.cz P2-2.12
  Ing. Josef Roupec 8064 Josef.Roupec@vutbr.cz R314
  Ing. Petr Šperling 8071 Petr.Sperling@vut.cz P2-1.17
  Ing. Martin Ťažký 8064 (8214) tazky.m@fce.vutbr.cz P2-2.12
         
         
Techn. prac. Blanka Bártová 7515 bartova.b@fce.vutbr.cz D132
  Petr Boháč 7520 bohac.p@fce.vutbr.cz D121b
  Jiří Klíma 8067 klima.j@fce.vutbr.cz P2-3.10
  Lukáš Mašek 7512 masek.l@fce.vutbr.cz D251
  Martin Veselý 7512 vesely.m@fce.vutbr.cz D251
         
         
         
       
Zasedací místnost-studovna   --   D225
Laboratoř stavební fyziky  7523   D159
Lisovna   7519   D149
AZL   8071   P2-1.17 
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT