Magisterské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského studijního oboru M - Stavebně materiálové inženýrství.

Výhodou studia na oboru M je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5.ročníku oboru M.

Absolventi oboru M disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi oboru M nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech oboru M nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

CJ002 - Kompozitní materiály
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
 

CJ004 - Plastické látky
 

CJ009 - Ekologie ve stavebnictví
  Stáhnout 
Protokol_1
  Stáhnout 
Protokol_2
  Stáhnout 
Protokol_3
  Stáhnout 
DÚ-pojmy_úterý_M
  Stáhnout 
DÚ-pojmy_středa_M
  Stáhnout 
Foto exkurze_1
  Stáhnout 
Foto exkurze_2
  Stáhnout 
Foto exkurze_3
 

CJ011 - Optimalizace užití stavebních látek
  Stáhnout 
Rozdeleni skupin 2015
  Stáhnout 
Optimalizace
  Stáhnout 
protokoly 10:00
  Stáhnout 
protokoly 12:00
 

CJ54 - Počítačové vyhodnocení dokumentů
  Stáhnout 
Data experiment 2014
 

CJ007 - Trvanlivost stavebních materiálů
  Stáhnout 
Výsledky zápočtové písemky 2018
  Stáhnout 
Nátěrové hmoty
  Stáhnout 
Poznámky k rovnici absolutních objemů
  Stáhnout 
Prezentace k Úloze 5 - XRD - DTA
  Stáhnout 
Prezentace k Úloze 1 a Úloze 2
  Stáhnout 
Prezentace k Úloze 3 a Úloze 4
  Stáhnout 
Tabulky_DTA
  Stáhnout 
Tabulky_RTG
  Stáhnout 
Harmonogram cvičení 2018
  Stáhnout 
Úloha č. 4
 

CJ006 - Organizace a řízení závodů
  Stáhnout 
Přednáška 6
  Stáhnout 
Přednáška 2
  Stáhnout 
Přednáška 4
  Stáhnout 
Přednáška 3
  Stáhnout 
VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÉHO TESTU
  Stáhnout 
Otázky
  Stáhnout 
Přednáška 1
  Stáhnout 
Termíny přednášek 2018
  Stáhnout 
Přednáška 5
 

CJ013 - Technologie betonu III
  Stáhnout 
Protokoly - šablona
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT