Magisterské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského studijního oboru M - Stavebně materiálové inženýrství.

Výhodou studia na oboru M je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5.ročníku oboru M.

Absolventi oboru M disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi oboru M nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech oboru M nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

CJ002 - Kompozitní materiály
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
 

CJ004 - Plastické látky
  Stáhnout 
Plán výuky
  Stáhnout 
1. Identifikace plastických látek v plameni
  Stáhnout 
2. Pyrolytická zkouška plastických látek
  Stáhnout 
3. a 4. Příprava a zkoušení polymerbetonu
  Stáhnout 
3. a 4. Zkoušení epoxidových nátěrů
  Stáhnout 
5. Příprava PVC plastisolů
  Stáhnout 
6. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice polykondenzací
 

CJ009 - Ekologie ve stavebnictví
  Stáhnout 
Přednáška3_prezentace
  Stáhnout 
Přednáška 1_prezentace
  Stáhnout 
Otázky ke zkoušce
  Stáhnout 
Protokol_Cu_2019
  Stáhnout 
Protokol_Materiál_2019
  Stáhnout 
Protokol_Voda_2019
  Stáhnout 
Ekoprojekt_2019
  Stáhnout 
Domácí úkol_pojmy
  Stáhnout 
Přednáška 2_prezentace
  Stáhnout 
Přednáška3_doplnění 14.10.2019
  Stáhnout 
Přednáška 4_prezentace
  Stáhnout 
Metodický návod _SDO
  Stáhnout 
Soubor1 k přednášce 5
  Stáhnout 
Přednáška 5_prezentace
  Stáhnout 
Soubor2 k přednášce 5
  Stáhnout 
Cementárna_výrobní schéma
  Stáhnout 
Přednáška 6_prezentace
  Stáhnout 
Výsledky zápočtového testu
 

CJ011 - Optimalizace užití stavebních látek
  Stáhnout 
Optimalizace
 

CJ54 - Počítačové vyhodnocení dokumentů
  Stáhnout 
Data experiment 2014
 

CJ007 - Trvanlivost stavebních materiálů
  Stáhnout 
Nátěrové hmoty
  Stáhnout 
Poznámky k rovnici absolutních objemů
  Stáhnout 
Úloha 1
  Stáhnout 
Úloha 2
  Stáhnout 
Úloha 3
  Stáhnout 
Harmonogram cvičení 2019
  Stáhnout 
Prezentace Úlohy 1 a Úlohy 2
  Stáhnout 
Prezentace Úlohy 3 a Úlohy 4
  Stáhnout 
Úloha 4
  Stáhnout 
Tabulky_DTA
  Stáhnout 
Tabulky_RTG
  Stáhnout 
Degradace stavebních materiálů
 

CJ006 - Organizace a řízení závodů
  Stáhnout 
Přednáška 5
  Stáhnout 
Přednáška Ing. Bureš
  Stáhnout 
Přednáška 6
  Stáhnout 
Otázky
  Stáhnout 
Přednáška 3
  Stáhnout 
Přednáška 4
  Stáhnout 
Přednáška 2
  Stáhnout 
Přednáška 1
 

CJ013 - Technologie betonu III
  Stáhnout 
Protokoly - šablona
 

Postup pro zkoušení zkušebních těles v laboratořích AdMaS, P2 1.17 a laboratořích v 1. PP
  Stáhnout 
Postup pro zkoušení v laboratořích AdMaS
  Stáhnout 
Přístrojové vybavení
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky mikrostruktura
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky lisovna
 

CJ008 – Diplomový seminář (M)
  Stáhnout 
Směrnice č.4/2019
  Stáhnout 
Prezentace FAST_doporučení
  Stáhnout 
Laboratorní řád
  Stáhnout 
Náležitosti DP
  Stáhnout 
Prezentace_M
 

CJ014 – Sklářství
  Stáhnout 
1
  Stáhnout 
2
  Stáhnout 
3
  Stáhnout 
4
  Stáhnout 
5
  Stáhnout 
6
  Stáhnout 
7
  Stáhnout 
8
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT