SVOČ 2021 - informace o výsledcích

Dne 20. 4. 2021 proběhlo fakultní kolo soutěže studentských prací SVOČ, kterého se v sekci Materiálové inženýrství účastnily celkem 4 práce. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla soutěž online formou pomocí MS Teams, i přes tuto skutečnost byla soutěž velmi zajímavá a doufáme, že i přínosná pro soutěžící. Online forma soutěže umožnila, že se soutěže letos účastnilo v roli přísedících i více pedagogických pracovníků působících na oboru M včetně prof. Drochytky, prof. Rovnaníkové a doc. Rovnaníka. V roli porotců se soutěže v letošním roce účastnili doc. Sokolář, doc. Žižková a doc. Zach. Všechny přednesené práce měly v letošním roce velmi vysokou úroveň, proto byly všechny práce odměněny, jak umístěním, tak i finanční a věcnou odměnou. Všichni soutěžící ze sekce Materiálové inženýrství tak obdrží kromě fakultní odměny také speciální finanční a věcnou „Cenu vedoucího Ústavu technologie stavebních hmot a dílců o práci SVOČ 2021 s přínosem pro rozvoj oboru Materiálové inženýrství“. Výsledné pořadí prací bylo následující:

1. Místo: Jakubíková Karolína, Bc. s prací „Návrh nových hmot pro sanaci inženýrských sítí metodou CIPP“

2. Místo: Fittl David, Bc. s prací „Eliminace negativních vlastností betonů vyvolaných použitím recyklovaného kameniva pomocí čedičových vláken“.

3. Místo: Karlíková Helena s prací „Vliv vlhkosti na elektrické vlastnosti silikátových kompozitů“

3. Místo: Šrámek Ondřej s prací „Možnosti využití zbytků po těžbě pro výrobu směsných cementů“

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme!

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT