Upozornění pro bakaláře: Dodatek č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 + informace k náležitostem BP!

Dodatek č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 s datem účinnosti od 30. 8. 2016 se týká úpravy, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT.

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT