Zahraniční stáž

V rámci studia specializace Stavební materiály a technologie je možné významnou měrou poznávat i život a práci na zahraničních univerzitách – stejně jako naše studentka Dorothea Sklenářová, která měla možnost v rámci programu Mezinárodní mobilita studentů strávit 10 měsíců Hochshule Wismar, kde se věnovala nejen laboratorním pracím v oblasti materiálového inženýrství.

Podílela se na vedení studentů při vypracování jejich semestrálních, bakalářských a diplomových prací, a to převážně při laboratorní činnosti. Vedla laboratorní cvičení v předmětu Höhere Baustoffkunde (pokročilé stavební materiály).

Vyzkoušela si také práci na pozici vedoucí laboratoře. Náplní její práce byla převážně příprava vzorků, jejich autoklávování za hydrotermálních podmínek (případně vypalování na vysoké teploty v různých typech laboratorních pecí). Takto vyrobené vzorky spolu s vzorky odebranými během inspekcí byly analyzovány za pomoci mnohých laboratorních metod, jako byla například rentgenová difrakční analýza, rentgenová fluorescenční analýza, některé termické analýzy (TG, DTA, DSC), rtuťová porozimetrie, dynamická sorpční analýza (DVS) a analýza vzorků za pomoci elektronového mikroskopu. Mimo laboratorní činnosti se věnovala i administrativní části výzkumu – vyhodnocování získaných dat, zpracování výsledků, příprava výzkumných zpráv a publikací.

Nechyběla však ani spolupráce při inspekci v terénu, kde se pod odborným vedením Prof. Dr.-Ing. Ulricha Diederichse aktivně podílela na dozorovacích pracích (konzultace problematiky, fotodokumentace, odběr vzorků, atd.). Jednalo se o inspekce nejrůznějšího druhu – od kontroly trvanlivosti mostovek a dálnic, přes řešení problémů obkladového materiálu ostění tunelů, či kvalitativní a kvantitativní analýzy základů větrných elektráren (ve výstavbě i již stojících) a konče dohledem na dodržování metodiky a materiálového složení během výstavby a rekonstrukcí halových objektů.

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT