Činnost AZL

Vysoké učení technické v Brně,
Zkušební laboratoř Č. 1396 při ÚTHD FAST VUT v Brně,
Veveří 95, 602 00 Brno

 

Akreditované zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně č. 1396 se zabývá na základě osvědčení o akreditaci číslo 312/2009 zkoušením betonu, betonových výrobků, kameniva a ostatních stavebních materiálů dle normových postupů. Zkušební laboratoř č. 1396 (dále jen ZL 1396) se dále zabývá také diagnostikou stavebních konstrukcí a poradenskou činností při výstavbě pozemních komunikací a inženýrských konstrukcí.

ZL 1396 vznikla v roce 2002 jako organizace zabývající se zkoušením stavebním výrobků a materiálů. Zkušební laboratoř je součástí Fakulty stavební při Vysokém učení technickém v Brně. Hlavní náplň ZL 1396 spočívá v následujících činnostech:

 • Provádění zkoušek dle normových postupů na základě osvědčení o akreditaci č. 312/2009 (Podrobný seznam zkoušek níže)
 • Provádění zkoušek dle normových a interním postupů mimo rozsah akreditace ZL 1396 (Podrobný seznam zkoušek níže)
 • Diagnostika stavebních konstrukcí
 • Poradenská, konzultační a kontrolní činnost na stavbách pozemních komunikací a inženýrských konstrukcí
 • Školení zkušebních laboratoří a výrobců betonu a betonového zboží
 • Poskytování výsledků zkoušek online na výsledkovém serveru zkušebny

Diagnostika stavebních konstrukcí

 • Provádění předběžného, hlavního a doplňkového stavebně technického průzkumu stavebních konstrukcí
 • Návrh nápravných opatření
 • Kontrola provádění oprav betonových konstrukcí
 • Konzultační a poradenská činnost

Poradenská, konzultační a kontrolní činnost na stavbách pozemních komunikací a inženýrských konstrukcí

 • Provádění kontroly provádění stavebních prací na stavbách pozemních komunikací
 • Provádění kontroly provádění stavebních prací inženýrských konstrukcí
 • Konzultační činnost v oblasti provádění stavebních prací
 • Vypracování a kontrola ZTKP, TeP a KZP

Školení zkušebních laboratoří a výrobců betonu a betonového zboží

 • Školení pracovníků zkušebních laboratoří v oblasti zkušebnictví
 • Školení z oblasti technologie betonu
 • Školení z oblasti sanace betonových konstrukcí
 • Školení z oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů
 • Školení z oblasti zkoušení betonových výrobků

 

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. – vedoucí akreditované laboratoře
hela.r.@fce.vutbr.cz, tel: +420 541 147 508

Ing. Adam Hubáček, Ph.D. – zástupce vedoucího
hubacek.a@fce.vutbr.cz, tel: +420 541 147 518

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT