Kontakty

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ (12350) - THD

 

  602 00 Brno, Veveří 95, tel. +420 541 147 501,

e-mail: thd.fast@vut.cz

 

 

Lidé na THD


Zařazení Jméno Telefon 54114- E-mail Místnost
         
Vedoucí ústavu doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. 7505 Jiri.Bydzovsky@vut.cz D241
         
         
Zástupce ved. ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 7500 Rostislav.Drochytka@vut.cz D243
Zástupce ved. ústavu doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. 7515 Nikol.Zizkova@vut.cz D132
Pedagogický tajemník
Vědecký tajemník prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D. 7516 Jiri.Zach@vut.cz D231b
         
Sekretářka Hana Vasasová 7501 Hana.Vasasova@vut.cz D244
Administrativní prac. Zdeňka Žáková 7501 Zdenka.Zakova@vut.cz D244
         
         
Profesoři prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. 7506 Marcela.Fridrichova@vut.cz D240
  prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 7508 Rudolf.Hela@vut.cz D237
  prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. 7507 Stanislav.Stastnik@vut.cz D239
         
         
Docenti doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. 7509 Lenka.Bodnarova@vut.cz D236
  doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. 7513 Jiri.Brozovsky@vut.cz D234
  doc. Ing. Vít Černý, Ph.D. 7463 Vit.Cerny@vut.cz D301a
  doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. 7511 Karel.Dvorak@vut.cz D231d
  doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. 7506 Karel.Kulisek@vut.cz D240
  doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. 7510 Radomir.Sokolar@vut.cz D235
  doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. 7514 Jan.Vanerek@vut.cz D231a
         
         
         
 Odborní asistenti Ing. Ámos Dufka, Ph.D. 7514 Amos.Dufka@vut.cz D231a
  Ing. Radek Hermann, Ph.D. 7521 Radek.Hermann@vut.cz D301c
  Ing. Jakub Hodul, Ph.D. 7530 Jakub.Hodul@vut.cz D303
  Ing. Adam Hubáček, Ph.D. 8062 Adam.Hubacek@vut.cz D151
  Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. 8059 Sarka.Keprdova@vut.cz P2-2.07
  Ing. Klára Křížová, Ph.D. 7524 Klara.Krizova@vut.cz D301b
  Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. 7521 Jindrich.Melichar@vut.cz D301c
  Ing. Tomáš Melichar, Ph.D. 8069 (7463) Tomas.Melichar@vut.cz D301a
  Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. 7525 (8069) Lenka.Meszarosova@vut.cz D301d
  Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. 7510 Lenka.Nevrivova@vut.cz D235
  Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. 7525 Vitezslav.Novak1@vut.cz D301d
  Ing. Simona Ravaszová, Ph.D. 7522 Simona.Ravaszova@vut.cz D165
  Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. 7516 Martin.Sedlmajer@vut.cz D231b
         
         
 Techn. a odb. prac. Ing. Iveta Tucher-Hájková, Ph.D. 8063 Iveta.Hajkova@vut.cz P2-2.12
  Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D. 7524 Jitka.Peterkova@vut.cz D301b
  Ing. Zdeněk Šnirch, Ph.D. 8061 Zdenek.Snirch@vut.cz P2-2.09
  Ing. Tomáš Žlebek, Ph.D. 7530 Tomas.Zlebek@vut.cz D303
         
         
Doktorandi Ing. Šimon Baránek 7525 Simon.Baranek@vut.cz D301d
  Ing. Tatiana Beníková 7517 Tatiana.Benikova@vut.cz D152
  Ing. Vlastimil Buriánek 7517 Vlastimil.Burianek@vut.cz D152
  Ing. Petr Figala 7525 Petr.Figala@vut.cz D301d
  Ing. Andrea Jančíková 7522 Andrea.Jancikova@vut.cz D165
  Ing. Michal Křištof 7522 Michal.Kristof1@vut.cz D165
  Ing. Petra Laciková 7522 Petra.Lacikova@vut.cz D165
  Ing. Matěj Prudil 7517 Matej.Prudil@vut.cz D152
  Ing. Tereza Stará 8071 Tereza.Stara@vut.cz P2-1.17
  Ing. Petr Šperling 8071 Petr.Sperling@vut.cz P2-1.17
         
         
Techn. prac. Blanka Bártová 7515 Blanka.Bartova@vut.cz D132
  Petr Boháč 7520 Petr.Bohac@vut.cz D121b
  Jiří Klíma 8067 Jiri.Klima@vut.cz P2-3.10
  Lukáš Mašek 7512 Lukas.Masek2@vut.cz D251
  Martin Veselý 7512 Martin.Vesely6@vut.cz D251
         
         
         
       
Zasedací místnost-studovna   --   D225
Laboratoř stavební fyziky   --   D159
Lisovna   7519   D149
AZL   8071   P2-1.17 
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT