Magisterské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského programu na specializaci "Stavební materiály a technologie".

Výhodou studia specializace "Stavební materiály a technologie" je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5.ročníku oboru M.

Absolventi specializace "Stavební materiály a technologie" disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi specializace nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech specializace "Stavební materiály a technologie" nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

NJA028 - Kompozitní materiály
  Stáhnout 
Protocol
  Stáhnout 
Folder
  Stáhnout 
Anglická terminologie
 

NJA030 - Plastické látky
  Stáhnout 
1. Identifikace plastických látek v plameni
  Stáhnout 
2. Pyrolytická zkouška plastických látek
  Stáhnout 
4. POLYMERBETON vyroba a zkouseni - navod
  Stáhnout 
3. NATERY vyroba a zkouseni
  Stáhnout 
5. Příprava PVC plastisolů
  Stáhnout 
6. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice polykondenzací
  Stáhnout 
HARMONOGRAM 2021
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Hlavička protokolu
 

NJA039 - Ekologie ve stavebnictví
 

NJA041 - Optimalizace užití stavebních látek
  Stáhnout 
Optimalizace
 

CJ54 - Počítačové vyhodnocení dokumentů
  Stáhnout 
Data experiment 2014
 

NJA035 - Trvanlivost stavebních materiálů
 

NJA032 - Organizace a řízení závodů
  Stáhnout 
P1_podklad
 

NJA031 - Technologie betonu III
  Stáhnout 
Protokoly - šablona
 

Postup pro zkoušení zkušebních těles v laboratořích AdMaS, P2 1.17 a laboratořích v 1. PP
  Stáhnout 
Postup pro zkoušení v laboratořích AdMaS
  Stáhnout 
Přístrojové vybavení
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky mikrostruktura
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky lisovna
 

NJA038 – Diplomový seminář (M)
 

NJA033 – Sklářství
  Stáhnout 
2
  Stáhnout 
3
  Stáhnout 
4-pece
  Stáhnout 
5
  Stáhnout 
6
  Stáhnout 
7
  Stáhnout 
8
  Stáhnout 
9
  Stáhnout 
1-uvod
  Stáhnout 
1
  Stáhnout 
4
 

NJB037 - Oceňování nemovitostí
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT