Nabídka služeb

Nabídka služeb ústavu zejména pro následující subjekty:

 • stavební firmy,
 • výrobci stavebních materiálů,
 • energetické a teplárenské závody,
 • chemický průmysl atd.

Jedná se především o činnost:

 • Komplexní destruktivní i nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů a dílců, ať už v akreditované zkušební laboratoři nebo „in situ“,
 • návrh a ověření optimálních materiálových variant pro daný typ stavby a místo použití,
 • optimalizace využití druhotných a obnovitelných surovin, recyklátů nebo demoličního odpadu jako náhrady surovin primárních,
 • vývoj nových či modifikace složení stávajících stavebních materiálů,
 • diagnostická a posudková činnost stavebních hmot a dílců v konstrukcích (hodnocení stavebně technického stavu, životnosti, kvality provedení stavebního díla apod.),
 • detekce a lokalizace poruch a vad materiálů či konstrukčních celků (monitoring deformace, rozvoje trhlin, koroze, určení příčiny vzniku, vlivu na funkčnost a životnost),
 • komplexní materiálové i technologické řešení sanací stávajících konstrukcí,
 • zpracování studií, rešerší nových celosvětových vědeckovýzkumných poznatků a trendů,
 • simulování nepříznivých vlivů daných prostředí na stavební hmoty a dílce s prognózováním jejich životnosti (chemicky agresivní, teplotní zátěž atd.),
 • modelování a simulace vlastností materiálů založených na poznatcích z experimentálních testování,
 • stanovení objemových změn materiálů v různých teplotních a vlhkostních poměrech,
 • hodnocení vlivu vybraných materiálů na životní prostředí,
 • testování reologických vlastností čerstvých kompozitů,
 • komplexní posouzení vlastností VEP (vedlejších energetických produktů) vč. návrhu jejich optimálního využití jako náhrady primárních surovin,
 • analýza mikrostruktury jednotlivých složek (surovin) či vyrobených hmot včetně určení fázového složení a stanovení obsahu dílčích složek,
 • testování tepelně izolačních, akustických, difúzních a jiných fyzikálních vlastností.

 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT