Užitečné odkazy

Školy/Instituce/Facebook

Odkaz

VUT Brno / Vysoké učení technické v Brně

https://www.vutbr.cz

AdMaS / Advanced Materials, Structures and Technologies

http://admas.eu

Facebook FAST VUT Brno obor „M“

https://www.facebook.com/oborem

 

Asociace/Sdružení

Odkaz

ASVEP / Asociace pro využití energetických produktů

http://www.asvep.cz

WTA cz / Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.

http://www.wta.cz

WTA international

http://wta-international.org/

SSBK / Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

http://www.ssbk.eu

RILEM / International union of laboratories and experts in construction materials, systems and structures

http://www.rilem.org

CEMBUREAU, the European Cement Association

http://www.cembureau.be

 

Agentury/Ministerstva

Odkaz

GAČR / Grantová agentura ČR

https://gacr.cz

             Grantový informační systém GAČR

      https://cas.gris.cz/cas/login

TAČR / Technologická agentura ČR

https://www.tacr.cz

             Informační systém TAČR

      https://ista.tacr.cz/

MPO / Ministerstvo obchodu a průmyslu

http://www.mpo.cz

             Informační systém MPO TRIO

      https://trio.mpo.cz

MŠMT / Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

 

Věda a výzkum

Odkaz

Sekce pro vědu, výzkum a inovace

http://vyzkum.cz

      Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

      https://www.rvvi.cz/

Science direct

http://www.sciencedirect.com

Scopus

https://www.scopus.com

Procedia Engeneering

http://www.journals.elsevier.com/procedia-engineering

Web of science

https://apps.webofknowledge.com

SCImago Journal & Country Rank

http://www.scimagojr.com

ISI Web of KnowledgeSM

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=W1DFCW5JdkGXFBJqIuP

Konference v rámci Scientific.Net

https://www.scientific.net/Conferences

Konference v rámci Institute for Natural Sciences and Engineering

http://www.inase.org/

Oddělení podpory tvůrčí činnosti FAST VUT

https://www.opt.fce.vutbr.cz/

 

Ostatní

Odkaz

Česká Hostelová Asociace

http://www.hostely.cz

Centralizované nákupy na VUT - rámcové smlouvy

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/centralizovane-nakupy


 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT