TA01021418 Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví

Nejvýznamnějším cílem je vývoj a zavedení účinné recyklační technologie (technologické linky) odpadu (neutralizačních kalů) v několika fázích: - snížením toxických vlastností odpadu, příprava meziproduktu, - následným využitím meziproduktu při výrobě rekultivačního nebo stavebního materiálu, - návrh legislativy pro deklaraci výrobků na trhu- budou navrženy sledované ukazatele a jejich limity. Procesem přepracování odpadu tak vznikne výrobek-druhotná surovina, využitelná jakožto rekultivační, příp. stavební materiál. Celá technologie výrazně přispěje k likvidaci a snižování ekologických zátěží a tím významnému zlepšování životního prostředí. Vzhledem k trvalé produkci neutralizačních kalů v průmyslové výrobě a v souvislosti s plánovaným urychlením sanace starých ekologických škod v ČR (odstranění a rekultivace nevyhovujících a nezabezpečených skládek tyto kaly obsahujících), lze očekávat rostoucí potřebu zpracovat tento typ odpadů, a to jiným způsobem než pouhým skládkováním.

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT