Bakalářské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského studijního oboru M - Stavebně materiálové inženýrství.

Výhodou studia na oboru M je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5.ročníku oboru M.

Absolventi oboru M disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi oboru M nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech oboru M nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

BJ001- Keramika
  Stáhnout 
Protokol 01
  Stáhnout 
Protokol 02
  Stáhnout 
Protokol 04
  Stáhnout 
Protokol 03
  Stáhnout 
Protokol 05
  Stáhnout 
Harmonogram cvičení
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Přepočet 2theta_2d
  Stáhnout 
webmineral
  Stáhnout 
Jílové minerály_rtg
  Stáhnout 
4_cvičení
  Stáhnout 
DTA tabulky
 

BJ002 - Keramika - laboratoře
  Stáhnout 
1_návod
  Stáhnout 
1_protokol
  Stáhnout 
2_návod
  Stáhnout 
2_protokol
  Stáhnout 
3_návod
  Stáhnout 
3_protokol
  Stáhnout 
4_návod
  Stáhnout 
4_protokol
  Stáhnout 
5_návod
  Stáhnout 
5_protokol
  Stáhnout 
6_návod
  Stáhnout 
6_protokol
  Stáhnout 
7_návod
  Stáhnout 
7_protokol
  Stáhnout 
8_návod
  Stáhnout 
8_protokol
  Stáhnout 
9_návod
  Stáhnout 
9_protokol
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Winklerův diagram
  Stáhnout 
Harmonogram cvičení
 

BJ003 – Technologie betonu - laboratoře
  Stáhnout 
Zadání příkladu OPCT
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
  Stáhnout 
EXKURZE
 

BJ004 – Technologie betonu I
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
 

BJ006 – Fyzika stavebních látek
  Stáhnout 
Snímky z termokamery
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
 

BJ007 – Izolační materiály
  Stáhnout 
BJ07 Všechny skupiny
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Sbírka příkladů
  Stáhnout 
Náplň laboratorních cvičení 2016
 

BJ008 - Kovové a dřevěné materiály
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.2
  Stáhnout 
desky
  Stáhnout 
hlavička protokolu
  Stáhnout 
záznamová tabulka_2017
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.1
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.9
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.5
  Stáhnout 
VSTUPNI HODNOTY_1,2_w_0_max
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.3
  Stáhnout 
Mikrostruktura dřevin_snímky z mikroskopu
  Stáhnout 
Pracovni diagramy_pro výpočet pevnosti v tlaku napříč vláken
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.6
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.7
  Stáhnout 
vstupni data_cv10_ohyb_rozlupcivost
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.11
  Stáhnout 
výsledky záp.testu A,B
  Stáhnout 
Zápočet - shrnutí
 

BJ009 - Technologie stavebních dílců
 

BJ010 - Lehké stavební látky
  Stáhnout 
1 – Výroba a zkoušení perlitobetonu a keramzitobetonu
  Stáhnout 
2 – Druhy a vlastnosti lehkého kameniva
  Stáhnout 
3 – Výroba keramzitu
  Stáhnout 
5 – Stanovení vlastností a výběr materiálů pro výrobu pórobetonu
  Stáhnout 
Vzor titulní strany složek protokolů
  Stáhnout 
Rozpis cvičení 2017/2018
 

BJ011 - Technická termodynamika
  Stáhnout 
Vlhký vzduch, charakteristiky syté páry
  Stáhnout 
Výpočty tepla a práce
  Stáhnout 
Pára
  Stáhnout 
i-s diagram vodní páry
  Stáhnout 
i-x diagram VV
  Stáhnout 
Testové otázky
 

BJ013 – Speciální izolace
  Stáhnout 
2. přednáška - tepelná vodivost
  Stáhnout 
3. přednáška - požární ochrana
  Stáhnout 
Úvodní přednáška
  Stáhnout 
1. přednáška - 730540
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Náplň laboratorních cvičení 2017
  Stáhnout 
Rozvrh 2017
  Stáhnout 
B4M1
  Stáhnout 
B4M2
  Stáhnout 
4. přednáška - tepelné izolace
  Stáhnout 
5. přednáška - asfaltové pásy
  Stáhnout 
6. přednáška - ETICS
  Stáhnout 
B4M3
 

BJ014 – Speciální keramika
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Trojúhelníkový diagram
  Stáhnout 
přednáška 1-2
  Stáhnout 
přednáška 3
  Stáhnout 
přednáška 4
  Stáhnout 
7
  Stáhnout 
6
  Stáhnout 
přednáška 8
 

BJ016 - Maltoviny II
 

BJ52 – Maltoviny laboratoře (M)
 

BJ056 - Vybrané statě z technologie stavebních hmot
  Stáhnout 
Sylabus praktické části předmětu
  Stáhnout 
Studijní text
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
 

BJ005 - Základy technologických procesů
  Stáhnout 
Struktura protokolu
  Stáhnout 
Přední strana složky
  Stáhnout 
Hlavička protokol
 

Podklady pro psaní bakalářských prací - UPOZORNĚNÍ: Dodatek č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 + informace k náležitostem BP!
  Stáhnout 
Náležitosti BP_2017.doc
  Stáhnout 
Příloha č.1_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.2_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.3_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.4_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Dodatek č.2 směrnice 19_2011.docx
 

MJ001 Ekologie ve stavebnictví
  Stáhnout 
Protokol_1
  Stáhnout 
Protokol_2
  Stáhnout 
Protokol_3
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT