Bakalářské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského studijního oboru M - Stavebně materiálové inženýrství.

Výhodou studia na oboru M je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5.ročníku oboru M.

Absolventi oboru M disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi oboru M nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech oboru M nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

BJ001- Keramika
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Přepočet 2theta_2d
  Stáhnout 
webmineral
  Stáhnout 
Jílové minerály_rtg
  Stáhnout 
DTA tabulky
  Stáhnout 
3-neplastické suroviny+glazury
  Stáhnout 
5-vytvareni-lis
  Stáhnout 
6-vytvareni-plast
  Stáhnout 
7-vytvareni-liti
  Stáhnout 
8-sušení
  Stáhnout 
9-vypal
 

BJ002 - Keramika - laboratoře
  Stáhnout 
Winklerův diagram
 

BJ003 – Technologie betonu - laboratoře
  Stáhnout 
Zadání příkladu OPCT
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
  Stáhnout 
EXKURZE
 

BJ004 – Technologie betonu I
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
  Stáhnout 
 

BJ006 – Fyzika stavebních látek
  Stáhnout 
Snímky z termokamery
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
 

BJ007 – Izolační materiály
  Stáhnout 
BJ07 Všechny skupiny
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Sbírka příkladů
  Stáhnout 
Náplň laboratorních cvičení 2016
 

BJ008 - Kovové a dřevěné materiály
  Stáhnout 
DESKY_BJ008
  Stáhnout 
hlavička protokolu
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.4
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.5_pevnost v tlaku ve směru
  Stáhnout 
pracovni diagramy_tlak napříč vláken
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.6_pevnost v tlaku napříč
  Stáhnout 
výsledky záp. písemky
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.7_modul pružnosti v tlaku
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.8_impregnace
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.9_aglomerované dřevo
  Stáhnout 
požadavky na protokoly č.10 a 11
  Stáhnout 
záznamová tabulka_cv3+4
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.3 - w,OH
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.2 - mikro
 

BJ009 - Technologie stavebních dílců
 

BJ010 - Lehké stavební látky
  Stáhnout 
1 – Výroba a zkoušení perlitobetonu a keramzitobetonu
  Stáhnout 
2 – Druhy a vlastnosti lehkého kameniva
  Stáhnout 
3 – Výroba keramzitu
  Stáhnout 
5 – Stanovení vlastností a výběr materiálů pro výrobu pórobetonu
  Stáhnout 
Vzor titulní strany složek protokolů
  Stáhnout 
5 Materiály pro výrobu porobetonu - příloha
  Stáhnout 
Rozpis cvičení 2017/2018
  Stáhnout 
4 - Příprava a zkoušení vlastností polystyren betonů
  Stáhnout 
6 - Výroba a zkoušení vlastností pórobetonu
  Stáhnout 
7 - Příprava a zkoušení vlastností pilinobetonu
  Stáhnout 
8 - Výroba a zkoušení vlastností pěnobetonu
  Stáhnout 
Prezentace - Popílkové kamenivo
 

BJ011 - Technická termodynamika
  Stáhnout 
Vlhký vzduch, charakteristiky syté páry
  Stáhnout 
Výpočty tepla a práce
  Stáhnout 
Harmonogram 2018
  Stáhnout 
Testové otázky
  Stáhnout 
Protokol_1
  Stáhnout 
Pára
  Stáhnout 
i-s diagram vodní páry
  Stáhnout 
i-x diagram VV
  Stáhnout 
Protokol_2
  Stáhnout 
Protokol_7
  Stáhnout 
Protokol_10_11
  Stáhnout 
Protokol_8
  Stáhnout 
Protokol_9
  Stáhnout 
Otázky ke zkoušce_2018
  Stáhnout 
Protokol_4
  Stáhnout 
Desky_2018
  Stáhnout 
Přednáška_1
  Stáhnout 
Protokol_3
  Stáhnout 
Protokol_5
  Stáhnout 
Protokol_6
 

BJ013 – Speciální izolace
  Stáhnout 
2. přednáška - tepelná vodivost
  Stáhnout 
3. přednáška - požární ochrana
  Stáhnout 
Úvodní přednáška
  Stáhnout 
1. přednáška - 730540
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Náplň cvičení 2018
  Stáhnout 
4. přednáška - tepelné izolace
  Stáhnout 
5. přednáška - asfaltové pásy
  Stáhnout 
6. přednáška - ETICS
 

BJ014 – Speciální keramika
  Stáhnout 
Protokoly 2018
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Trojúhelníkový diagram
  Stáhnout 
přednáška 1-2
  Stáhnout 
Harmonogram 2018
  Stáhnout 
přednáška 3
  Stáhnout 
přednáška 4
  Stáhnout 
Jíl B1
  Stáhnout 
7
  Stáhnout 
6
  Stáhnout 
přednáška 8
 

BJ016 - Maltoviny II
 

BJ52 – Maltoviny laboratoře (M)
 

BJ056 - Vybrané statě z technologie stavebních hmot
  Stáhnout 
Sylabus praktické části předmětu
  Stáhnout 
Studijní text
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
 

BJ005 - Základy technologických procesů
  Stáhnout 
Struktura protokolu
  Stáhnout 
Přední strana složky
  Stáhnout 
Hlavička protokol
  Stáhnout 
1.Ishikawa diagram
  Stáhnout 
1.Ishikawa diagram
  Stáhnout 
2.Sedimentace
  Stáhnout 
3.Filtrace
  Stáhnout 
Míchání
  Stáhnout 
Paretova analýza
  Stáhnout 
FMEA
  Stáhnout 
Shewhartovy r.d. Protokol
  Stáhnout 
Shewhartovy r.d.
  Stáhnout 
Quality Journal
 

Podklady pro psaní bakalářských prací - UPOZORNĚNÍ: Dodatek č. 2 ke směrnici děkana č. 19/2011 + informace k náležitostem BP!
  Stáhnout 
Příloha č.1_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.2_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.3_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Příloha č.4_Dodatek č.2 .docx
  Stáhnout 
Dodatek č.2 směrnice 19_2011.docx
  Stáhnout 
Závěrečné setkání BJ054 dne 25.4.2018
  Stáhnout 
Náležitosti BP_2018
 

MJ001 Ekologie ve stavebnictví
  Stáhnout 
Protokol_1
  Stáhnout 
Protokol_2
  Stáhnout 
Protokol_3
  Stáhnout 
Otázky MJ001
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT