Reference AdMaS - MSH

Ing. Aleš Jakubík, jednatel společnosti Redrock Construction s.r.o.

Centrum AdMaS je pro nás významným partnerem při vývoji nových sanačních, tepelně-izolačních, vodovzdorných a jiných speciálních směsí na bázi cementu. Zejména si ceníme poskytnutých inovací, které nám slouží k zajištění lepší konkurenceschopnosti našich výrobků při efektivním snižování nákladů.

Ing. Aleš Jakubík, jednatel společnosti Redrock Construction s.r.o.

Ing. Michal Žilka, generální ředitel Porfix CZ, a.s.

Centrum AdMaS je pro nás významným partnerem při vývoji pórobetonových výrobků s vyššími užitnými vlastnostmi. Ve spolupráci s pracovníky centra AdMaS navrhujeme konstrukční systémy využívající výrobky s kvalitními tepelně technickými i fyzikálně mechanickými vlastnostmi. I díky AdMaS můžeme naším zákazníkům nabídnout lepší užitné vlastnosti produktů PORFIX. Lidé zděte !

Ing. Michal Žilka, generální ředitel Porfix CZ, a.s.

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., jednatel společnosti BETOSAN s.r.o.

Ve spolupráci s pracovníky centra AdMaS a díky možnosti využít moderního přístrojového vybavení centra, se nám podařilo vyvinout komplexní systém pro sanace železobetonových konstrukcí, založený na využití nové technologie inhibitorů koroze a výrazně tak prodloužit životnost těchto konstrukcí. Dalším příkladem naší spolupráce může být také vývoj speciální gelové hmoty pro injektáže zdiva, která tak pomáhá izolovat stavbu především od zemní vlhkosti při minimálnímu zásahu do konstrukce.

Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D., jednatel společnosti BETOSAN s.r.o.

Jiří Müller, předseda představenstva HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Spolupráce s centrem AdMaS přinesla nové možnosti transformace nebezpečných odpadů v nové materiály, které jsou využitelné dále ve stavebnictví. Spolu s centrem AdMaS také vyvíjíme novou technologii sanace sypaných hrází, čímž se snažíme předcházet poruchám především malých vodních děl.

Jiří Müller, předseda představenstva HRADECKÝ PÍSEK a.s.

Ing. Luděk Batelka, jednatel společnosti Svoboda a syn, s.r.o.

S centrem AdMaS spolupracujeme při řešení otázek týkajících se problematiky využití umělého kameniva v podobě spékaných černouhelných hlušin. Jedna část problematiky byla zaměřena přímo na optimalizaci výroby druhá na využití tohoto kameniva v praktických podmínkách.

Ing. Luděk Batelka, jednatel společnosti Svoboda a syn, s.r.o.

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

"Centrum AdMaS nám pomáhá nalézat stále nové a optimalizovat stávající způsoby využívání popílků a obecně tak zefektivňovat nakládání s (vedlejšími) energetickými produkty. Jedním z nejvýznamnějších aspektů této spolupráce je také šetrnější přístup k životnímu prostředí (náhrada za neobnovitelné primární zdroje surovin pro stavební průmysl, atd.)."

Ing. Pavel Donát, jednatel ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

"Spolupráce s Centrem AdMaS napomohla při řešení využití odpadů z výroby cementotřískových desek, což přineslo redukci nákladů na ukládání odpadu na skládku"

Ing. Miroslav Vacula, vedoucí vývoje, CIDEM Hranice, a.s., Divize Cetris

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT