Velký úspěch v mezinárodním kole SVOČ 2023

Naše studentka magisterského studijního programu, specializace Stavební materiály a technologie Bc. Tereza Novotná se dne 18. 5. 2023 umístila v XXIII. ročníku SVOČ pořádaném FSv ČVUT v Praze na krásném prvním místě v sekci Materiálové inženýrství s prací: „Návrh konstrukčního silikátového kompozitu se schopností autonomního vyhřívání“.

 

Soutěžící: Bc. Tereza Novotná, VUT Brno
Název: Návrh konstrukčního silikátového kompozitu se schopností autonomního vyhřívání
Vedoucí: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., FEng.
Práce se zabývá návrhem elektricky vodivého silikátového kompozitu se schopností autonomního vyhřívání pro eliminaci vzniku ledu a námrazy v zimním období. Kompozit by dále měl nahradit chemické rozmrazovací prostředky pozemních komunikací, které mají negativní dopad na životní prostředí a při náhlých změnách počasí jsou použity později, než je zapotřebí. V teoretické části je shrnutá teorie vzniku stejnosměrného elektrického proudu, základním rozdělením silikátových pojiv a kompozitů, přiblížená problematika elektricky vodivé fáze v kompozitech a souhrn aktuálního stavu poznání v použití vyhřívaných kompozitů. V praktické části je navázáno na poznatky z části teoretické. Dále se praktická část věnuje posouzení vlivů expozičního prostředí, na které jsou dále stanoveny požadavky na konstrukční silikátový kompozit a na výhřevnost kompozitu, dále je poskytnut široký přehled a analýzy
vhodných vstupních surovin. Z nich jsou vybrána vhodná plniva pro vytvoření konstrukčního kompozitu s výhřevnou funkcí a sestaveny receptury. Následně se praktická část věnuje výrobě zkušebních těles a stanovení reálně dosažených a požadovaných vlastností. V práci se podařilo dokázat schopnost výhřevnosti silikátového kompozitu, ale požadovaných mechanických parametrů nebylo zcela dosaženo. Práce je vhodná jako podklad pro pokračování výzkumu v oblasti problematiky elektricky vodivých konstrukčních silikátových kompozitů.

 

 

 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT