Bakalářské studium

Na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců probíhá převážná část výuky bakalářského i magisterského studijního programu na specializaci "Stavební materiály a technologie".

Výhodou studia této specializace je prostor pro individuální, až rodinný přístup k jednotlivým studentům. K přátelské atmosféře na oboru M přispívají také pravidelné „stmelovací“ akce jako např. M-PARTY nebo soutěž v trojkombinaci "O POHÁR ÚSTAVU THD" aneb vyučující proti 5. ročníku oboru M.

Absolventi specializace "Stavební materiály a technologie" disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra a získávají ucelený přehled o stavebních konstrukcích, klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich aplikacích ve stavebnictví, získávají rovněž potřebné ekonomické vzdělání a díky univerzálním znalostem předpoklady uplatnit se v široké oblasti stavebních činností, ve velkých podnicích i při soukromém podnikání.

Absolventi specializace nacházejí široké uplatnění ve stavební praxi a v posledních letech převažuje poptávka po absolventech specializace "Stavební materiály a technologie" nad nabídkou !!!

Přihlášení 
Přihlásit
 

BJ001 - Keramika
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Přepočet 2theta_2d
  Stáhnout 
webmineral
  Stáhnout 
Jílové minerály_rtg
  Stáhnout 
Opora Sušení
  Stáhnout 
DTA tabulky
  Stáhnout 
3-neplastické suroviny+glazury
  Stáhnout 
5-vytvareni-lis
  Stáhnout 
6-vytvareni-plast
  Stáhnout 
7-vytvareni-liti
  Stáhnout 
8-sušení
  Stáhnout 
9-vypal
  Stáhnout 
1-uvod
  Stáhnout 
2-plasticke suroviny
  Stáhnout 
4-priprava smesi
  Stáhnout 
Progres1
  Stáhnout 
Progres2
  Stáhnout 
Harmonogram 2020
  Stáhnout 
Desky
 

BJ001 - Keramika - laboratoře
  Stáhnout 
Protokol 6
  Stáhnout 
Protokol 7
  Stáhnout 
Protokol 5
  Stáhnout 
Winklerův diagram
  Stáhnout 
Protokol 8
  Stáhnout 
Protokol 4
  Stáhnout 
Protokol 3
  Stáhnout 
Protokol 2
  Stáhnout 
Protokol 1
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Úloha_8
  Stáhnout 
Protokol 9
  Stáhnout 
Úloha_9
  Stáhnout 
Úloha_5
  Stáhnout 
Úloha_3
  Stáhnout 
Úloha_4
  Stáhnout 
Úloha_1
  Stáhnout 
Úloha_2
  Stáhnout 
Úloha_6
  Stáhnout 
Úloha_7
  Stáhnout 
Harmonogram 2020
 

BJ003 – Technologie betonu - laboratoře
  Stáhnout 
Zadání příkladu OPCT
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
  Stáhnout 
EXKURZE
 

BJ004 – Technologie betonu I
  Stáhnout 
Desky
  Stáhnout 
Protokol
  Stáhnout 
 

BJ006 – Fyzika stavebních látek
  Stáhnout 
Snímky z termokamery
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
  Stáhnout 
Protokoly 2019
 

BJ007 – Izolační materiály
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Sbírka příkladů
  Stáhnout 
Náplň cvičení 2019
 

BJ008 - Kovové a dřevěné materiály
  Stáhnout 
Protokol cv3_záznamový list_2022
  Stáhnout 
DESKY_BJ008
  Stáhnout 
hlavička protokolu
  Stáhnout 
Protokol cv4_záznamový list_2022
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.4 objemové změny dřeva
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.3 fyzikální vlastnosti dřeva
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.2 mikrostruktura dřeva
  Stáhnout 
požadavky na protokol č.1_makrostruktura dřeva
  Stáhnout 
Požadavky na protokol č.5 pevnost v tlaku ve směru vláken
  Stáhnout 
Protokol č. 5_zadání
 

BJ009 - Technologie stavebních dílců
 

BJ010 - Lehké stavební látky
  Stáhnout 
1 – Výroba a zkoušení perlitobetonu a keramzitobetonu
  Stáhnout 
2 – Druhy a vlastnosti lehkého kameniva
  Stáhnout 
3 – Výroba keramzitu
  Stáhnout 
5 – Stanovení vlastností a výběr materiálů pro výrobu pórobetonu
  Stáhnout 
Vzor titulní strany složek protokolů
  Stáhnout 
5 Materiály pro výrobu porobetonu - příloha
  Stáhnout 
4 - Příprava a zkoušení vlastností polystyren betonů
  Stáhnout 
7 - Příprava a zkoušení vlastností pilinobetonu
  Stáhnout 
8 - Výroba a zkoušení vlastností pěnobetonu
  Stáhnout 
Přednáška popílkové kamenivo
  Stáhnout 
6 - Výroba a zkoušení vlastností pórobetonu
  Stáhnout 
Harmonogram 2022
 

BJ011 - Technická termodynamika
  Stáhnout 
Vlhký vzduch, charakteristiky syté páry
  Stáhnout 
Výpočty tepla a práce
  Stáhnout 
Opora Sušení
  Stáhnout 
Test I
  Stáhnout 
Pára
  Stáhnout 
i-s diagram vodní páry
  Stáhnout 
i-x diagram VV
  Stáhnout 
Opora Vlhký vzduch
  Stáhnout 
Charakteristiky syté páry
  Stáhnout 
Otázky ke zkoušce
 

BJ013 – Speciální izolace
  Stáhnout 
2. přednáška - tepelná vodivost
  Stáhnout 
3. přednáška - požární ochrana
  Stáhnout 
Úvodní přednáška
  Stáhnout 
1. přednáška - 730540
  Stáhnout 
Návody do cvičení
  Stáhnout 
Náplň cvičení 2018
  Stáhnout 
4. přednáška - tepelné izolace
  Stáhnout 
5. přednáška - asfaltové pásy
  Stáhnout 
6. přednáška - ETICS
 

BJ014 – Speciální keramika
  Stáhnout 
Rtg tabulky
  Stáhnout 
Trojúhelníkový diagram
  Stáhnout 
přednáška 1-2
  Stáhnout 
přednáška 3
  Stáhnout 
přednáška 4
  Stáhnout 
Desky_2020
  Stáhnout 
Úloha_1
  Stáhnout 
Jíl B1
  Stáhnout 
7
  Stáhnout 
6
  Stáhnout 
Chemické složení živců
  Stáhnout 
Harmonogram 2020
  Stáhnout 
přednáška 8
  Stáhnout 
Chemické složení surovin
 

BJ016 - Maltoviny II
 

BJ52 – Maltoviny laboratoře (M)
 

BJ056 - Vybrané statě z technologie stavebních hmot
  Stáhnout 
Žárobeton
  Stáhnout 
Sylabus praktické části předmětu
  Stáhnout 
Studijní text
  Stáhnout 
Návody do laboratorních cvičení
  Stáhnout 
3_Cviceni_Polymer cementové malty
  Stáhnout 
1_Cviceni_Primesi
  Stáhnout 
Harmonogram cviceni
  Stáhnout 
5_Cviceni_Zrnité materiály
 

BJ005 - Základy technologických procesů
  Stáhnout 
Struktura protokolu
  Stáhnout 
Přední strana složky
  Stáhnout 
Hlavička protokol
 

BJ054 Bakalářský seminář (M)
  Stáhnout 
Náležitosti BP_06.02.2023
  Stáhnout 
Směrnice děkana_2023_01
  Stáhnout 
Úvod 6.2.2023
 

BI002 – Zkušebnictví a technologie
 

MJ001 Ekologie ve stavebnictví
  Stáhnout 
P6_Př.č.2
  Stáhnout 
P5_Př.č.1
  Stáhnout 
P5_Př.č.2
  Stáhnout 
P5_Př.č.3
  Stáhnout 
P6_podklad
  Stáhnout 
P7_Př.č.1
  Stáhnout 
P7_Př.č.2
  Stáhnout 
P8_podklad
  Stáhnout 
P1_podklad
  Stáhnout 
P1_příloha č.1
  Stáhnout 
P7_podklad
  Stáhnout 
P2_podklad
  Stáhnout 
P3_podklad
  Stáhnout 
P4_podklad
  Stáhnout 
P5_podklad
  Stáhnout 
P10_Př.č.1
  Stáhnout 
P10_podklad
  Stáhnout 
P8_Př.č.1
  Stáhnout 
P8_Př.č.2
  Stáhnout 
P8_Př.č.3
  Stáhnout 
P9_podklad
 

Postup pro zkoušení zkušebních těles v laboratořích AdMaS, P2 1.17 a laboratořích v 1. PP
  Stáhnout 
Postup pro zkoušení v laboratořích
  Stáhnout 
Přístrojové vybavení
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky mikrostruktura
  Stáhnout 
Žádost o zkoušky lisovna
 

BJB025 - Progresivní stavební materiály
  Stáhnout 
Harmonogram_BJB025_2022
  Stáhnout 
Vzor složek protokolů
  Stáhnout 
Pálené zdící prvky
  Stáhnout 
Keramické obkladové prvky
 

BJ055 - Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích
  Stáhnout 
Opakování cement, beton
  Stáhnout 
Úloha č. 1 - Zkoušení parametrů cementů
  Stáhnout 
Úloha č. 5 - Zkoušení vlastností zdících prvků
  Stáhnout 
Opakování cement, vápno, sádra
 

BJB003 - Těžba a úpravnictví surovin
  Stáhnout 
Hlavička protokolu - šablona
  Stáhnout 
Vzor titulní strany složky na protokoly
 

BJA011 - Laboratorní experimentální metody
  Stáhnout 
Hlavička protokolu - šablona
  Stáhnout 
Vzor titulní strany složky na protokoly
 

 
 
 
 

Více o ústavu, rychlé kontakty...

Chcete být informováni ?

Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 54114 7501
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ZDE.THD FAST VUT Brno     |     2014     |     FAST   VUT